89sportsgym.com=> วิธีชำระเงิน

วิธีชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร - กสิกรไทยชื่อบัญชี : นายธวัชชัย จินดานุรักษ์

เลขที่บัญชี : 783-2-08492-6

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

หากท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

ให้ท่านแจ้งการชำระเงิน โทร : 087-148-3711 , 092-354-3080 คุณธวัชชัย