89sportsgym.com=> Accessories -> พื้นยางรอง ห้องฟิตเนส คุณภาพสูง


พื้นยางรอง ห้องฟิตเนส คุณภาพสูง

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 3589 คน

พื้นยางรอง ห้องฟิตเนส คุณภาพสูง


รายละเอียด

พื้นยางรอง ห้องฟิตเนส คุณภาพสูง

ประเภท : Accessories

พื้นยางสำหรับปูห้องฟิตเนส
แนะนำให้แบ่งโซนการปูพื้นยางออกเป็น 2 โซน ขนาดสินค้า 50x50 mm.มีขนาด 4 แผ่นเล็ก เท่ากับขนาด 1x1 m. ต่อ 1 แผ่นใหญ่
1.โซน Cardio ปูพื้นยางเพื่อรองรับลดแรงกระแทกของอุปกรณ์กล้ามเนื้อ และยังสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้ม การเลือกพื้นยางควรเน้นเรื่องความสวยงามและความเหมาะสมของสีพื้น แนะนำให้ใช้ขนาดความหนาอย่างน้อย 5 มิลลิเมตรขื้นไป
2.โซน Free Weight เป็นพื้นที่ ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษแนะนำให้ใช้พื้นยางที่มีความหนาอย่างน้อย 25 มิลลิเมตรขื้นไป เพื่อรองรับแรงกระแทกของดัมเบล และควรใช้ความหนาอย่างน้อย 40 มิลลิเมตรเพื่อลดเสียงกระแทกพื้นในกรณีที่อยู่บนอาคารสูง ขนาดพื้นยางมีที่ล็อกใต้พื้นยางคุณภาพเพื่อรองรับการหลุดล่อนภายในอนาคต
  เมื่อวันที่ : 2021-06-25 16:30:56