89sportsgym.com=> Intenza Fitness -> Elliptical Touchscreen Intenza 550ETe2+


Elliptical Touchscreen Intenza 550ETe2+

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 867 คน

Elliptical Touchscreen Intenza 550ETe2+


รายละเอียด

Elliptical Touchscreen Intenza 550ETe2+

ประเภท : Intenza Fitness

Elliptical Touchscreen Intenza 550ETe2+
คุณลักษณะเฉพาะ
ระบบการทำงาน : ระบบ 3-Phase Generator(Self Powered) ขับเคลื่อนโดยสร้างกระแสไฟในตัวเอง
มีระบบ AUTO START เปิด/ปิด เครื่องโดยอัตโนมัติ
การวัดชีพจร : วัดได้ 2 ระบบ โดยการสวมสายคาดหน้าอกแบบไร้สาย
และสัมผัสแผ่นสื่อบริเวณราวจับด้านหน้า
จอแสดงผลค่า : HR,Resistance Level,Time,SPM,Calories,Watts,Distance,Incline,
Workout Summary ,Wrokout profile
การแสดงผล : มีหน้าจอแสดงผล , มีช่องเชื่อมต่อ USB เพื่อเก็บข้อมูลการฝึก
ระบบการดูแลรักษาเครื่อง : มีระบบ On-Line ServiceTM ลิขสิทธิ์เฉพาะ INTENZA เพื่อเตือนการดูแลรักษาเครื่องอัตโนมัติ
ระบบการตั้งค่า : ระบบ OptiTrainTM ลิขสิทธิ์เฉพาะ INTENZA สามารถกำหนด ตั้งค่าในการปั่นตามเป้าหมายได้ เช่น การกำหนดให้การปั่นได้ค่าตามที่กำหนดค่า Watts ไว้  เมื่อวันที่ : 2023-11-17 22:25:16