89sportsgym.com=> Home Gym -> ชุดบริหารกล้ามเนื้อ 4 สถานี TR FITNESS 4 MULTI


ชุดบริหารกล้ามเนื้อ 4 สถานี TR FITNESS 4 MULTI

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 316 คน

ชุดบริหารกล้ามเนื้อ 4 สถานี TR FITNESS 4 MULTI


รายละเอียด

ชุดบริหารกล้ามเนื้อ 4 สถานี TR FITNESS 4 MULTI

ประเภท : Home Gym

. ชุดบริหารกล้ามเนื้อ 4 สถานี TR FITNESS 4 MULTI
ชุดบริหารกายอุปกรณ์ฝึกออกกาลังกายมี 4 สถานี ติดตั้งในอุปกรณ์ชุดเดียวกัน โครงสร้างหลัก
เป็นเหล็กเหลี่ยมขนาด 46 x 46 มม. หนา 2 มม. โดยประมาณ สามารถบริหารกายได้พร้อมกัน 4 คน มี
แผ่นน้าหนัก 2 ชุดแยกเป็นอิสระด้วยอุปกรณ์เฟื่องโซ่ทนต่อสภาพการใช้งาน
พื้นที่ติดตั้งโดยประมาณ 2.80 x 3.60 สูง 2.20 เมตร
ประกอบด้วยท่าบริหารดังนี้
1. PEC - DECK FLY
บริหารกล้ามเนื้อวงแขนหน้าอก และไหล่ด้านหน้า
PEC - DECK REAR DELT LATE RALS
บริหารเสริมสร้างกล้ามเนื้อวงแขน วงแขนไหล่ด้านหลัง
INNER THIGH
บริหารกล้ามเนื้อเชิงกราน ลดไขมัน ส่วนหน้าขา
2. CHEST PRESS
บริหารกล้ามเนื้อ หน้าอก ต้นแขน
LEG EXTENSION
บริหารกล้ามเนื้อขา น่อง ข้อพับเข่า ด้านหน้าขา
STANDING LEG CURL
บริหารกล้ามเนื้อขา น่องข้อพับเข่า ด้านหลังขา
LAT PULLDOWN
บริหารกล้ามเนื้อต้นแขน ไหล่
T-BAR MOVEMENT
บริหารกล้ามเนื้อแขน ท้อง เอว และแผ่นหลัง
3. SIT - UP OPTION
บริหารกล้ามเนื้อหน้าเอว ลดไขมันส่วนเกินหน้าท้อง
4. VERTICAL KNEE RAISE
บริหารกล้ามเนื้อ หน้าท้อง สะบักเอว
BAR DIP
บริหารกล้ามเนื้ออกด้านหน้า และแขน
. แกนราวประคองแผ่นน้าหนักเป็นชิ้นส่วนที่มีการเสียดสีเป็นสแตนเลส
. แผ่นน้าหนักประกอบชุด 2 แถว มีแผ่นน้าหนัก แถวละ 200 LBS
. โครงสร้างเหล็กเคลือบสีดา หรือสีขาว ด้วยระบบ ELECTROSTATIC POWER COATING
ซึ่งทนต่อกรด ด่าง และการเสียดสีได้ดีกว่าการพ่นสีทั่วไป ประเภทสีอิมพ๊อกซี่ผง ผ่านการอบด้วย
อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส
. เบาะหุ้มหนัง PVC ชนิดหนา 1 มม. สีน้าเงิน หรือสีดา บุด้วยฟองน้าชนิดเนื้อแน่นแข็ง  เมื่อวันที่ : 2023-02-06 09:09:13