89sportsgym.com=> Intenza Fitness -> Commercial TREADMILL Intenza 550Te2


Commercial TREADMILL Intenza 550Te2

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 1534 คน

Commercial TREADMILL Intenza 550Te2


รายละเอียด

Commercial TREADMILL Intenza 550Te2

ประเภท : Intenza Fitness

ขนาดสายพาน :  162 x 56 ซม. หรือ 63” x 22”
ความหนาของสายพาน :   ความหนาของสายพาน 2.5 มิลลิเมตร Pre-waxed belt 
พื้นรองรับแรงกระแทก :      แผ่นกระดานรองรับแรงกระแทกทำด้วยไม้อย่างดีหนา 26 มม. 
ระบบรองรับการกระแทก :   มีระบบรองรับแรงกระแทกแบบ Elastomer shock absorber
การยกระดับ :  สามารถปรับระดับความลาดชันได้ตั้งแต่ 0-15 %
ความเร็ว :                สามารถปรับความเร็วตั้งแต่ 0.8-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง
  มีปุ่มกดเลือกระดับความเร็วแบบลัด 2 mph , 3 km/h , 4 mph , 6 km/h, 6 mph , 9 km/h 
  และมีก้านควบคุมที่ด้านหน้าเพื่อความรวดเร็วในการเพิ่ม-ลด ความเร็ว
ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ :     ขนาดมอเตอร์ AC 4.0 HP ขับเคลื่อนสายพานแบบต่อเนื่อง
การควบคุมมอเตอร์ :          ระบบ AC inverter controller
ขนาด Roller :   ขนาด Roller หน้า 76 มิลลิเมตร
ระบบเปิดเครื่อง :  มีปุ่มเปิด 2 ตำแหน่ง คือ 1.ด้านหน้าเครื่อง  2. หน้าจอคอนโทรลเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
ระบบไฟฟ้า :  แหล่งจ่ายไฟฟ้าขนาด 220 โวลท์ / 50 เฮิรตซ์
  มีที่ล็อคสายไฟเพื่อป้องกันสายไฟหลุดจาการสั่นสะเทือน
การวัดชีพจร : วัดได้ 2 รูปแบบ โดยการสวมสายคาดหน้าอกแบบไร้สาย และสัมผัสที่แผ่นสื่อบริเวณราวจับด้านหน้า
  เมื่อวันที่ : 2021-11-02 14:51:43